SEARCH  
Select category  
Privacy policy

Privacy policy

Privacy policy

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), niniejszym informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Greinplast Sp. z o.o. Krasne 512B, 36-007 Krasne.  

2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, w celu (jednocześnie może mieć zastosowanie jeden lub więcej celów w zależności od rodzaju złożonej deklaracji):

  • przesyłania materiałów marketingowych i biuletynu budowlanego,
  • reklamy bezpośredniej i innych form marketingu bezpośredniego, 
  • uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą „GreinProfit”,  
  • przeprowadzania badań rynkowych i marketingowych.

3.    Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom powiązanym kapitałowo z Greinplast Sp. z o.o. oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w zakresie rozliczeń finansowych i skarbowych.

4.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu  wobec niezgodnego z prawem przetwarzania, a także prawo przenoszenia swoich danych do innego administratora danych.

5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych)   w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych.

7.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do  zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8.    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi dokumentacji księgowej i podatkowej.  

9. Firma Greinplast Sp. z o.o. może zmienić niniejszą Politykę Prywatności lub zmienić dostęp do różnych usług w dowolnym czasie z lub bez powiadomienia. Jeżeli Polityka Prywatności zostanie zmieniona w zakresie zasadniczm, w niekorzystny dla Pani/Pana sposób, Firma Greinplast Sp. z o.o. zamieści na swojej stronie głównej greinplast.pl zawiadomienie o takiej zmianie, widoczne przez 30 dni.

10.    W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy kontaktować się z wykorzystaniem adresu e-mail : ado@greinplast.pl lub dzwoniąc pod nr telefonu: 17 771 35 61

Projekty unijne